JURIDISCH ADVIES VOOR OVERHEDEN

Heeft u als gemeente of provincie behoefte aan juridische ondersteuning in een bepaald dossier of op een bepaald rechtsgebied? Is de werkvoorraad van uw afdeling juridische zaken tijdelijk te groot en wilt u meer capaciteit? Aequi kan u van dienst zijn ten aanzien van de volgende onderwerpen:

Privaatrecht
Bijvoorbeeld:
• Opstellen van of adviseren over contracten
• Adviseren over aansprakelijkheid
• Adviseren over samenwerking met andere overheden, semi-publieke of private partijen
• Adviseren over de toepassing van de Wet Markt en Overheid

Grondzaken en onroerend goedrecht
Bijvoorbeeld:
• Het adviseren over de te volgen strategie bij een gebiedsontwikkeling
• Het opstellen van of adviseren over (anterieure) intentie-, exploitatie-, samenwerkings- of koopovereenkomsten en exploitatieplannen, huurovereenkomsten.
• Het adviseren over grondbeleid

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.